71.080.60

71.080.60
71.080.60 - Спирти. Прості ефіри/етери
ГОСТ 5208-81 - Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 5208-76
ГОСТ 6006-78 - Бутанол-1. Технические условия. - Взамен ГОСТ 6006-73
ГОСТ 6995-77 - Метанол-яд. Технические условия. - Взамен ГОСТ 6995-67
ГОСТ 8313-88 - Этилцеллозольв технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 8313-76
ГОСТ 9286-89 - Пентаэритрит технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 9286-82
ГОСТ 9536-79 - Спирт изобутиловый технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 9536-73
ГОСТ 9805-84 - Спирт изопропиловый. Технические условия. - Взамен ГОСТ 9805-76
ГОСТ 10136-77 - Диэтиленгликоль. Технические условия. - Взамен ГОСТ 10136-62, ГОСТ 5.2266-75
ГОСТ 10779-78 - Спирт поливиниловый. Технические условия. - Взамен ГОСТ 10779-69
ГОСТ 13937-86 - Спирты высшие жирные первичные фракций С10-С18, С12-С16. Технические условия. - Взамен ГОСТ 13937-80
ГОСТ 17299-78 - Спирт этиловый технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 17299-71
ГОСТ 17477-86 - Спирт тетрагидрофурфуриловый. Технические условия. - Взамен ГОСТ 17477-75
ГОСТ 18300-87 - Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия. - Взамен ГОСТ 18300-72
ГОСТ 19652-89 - Спирты синтетические первичные жирные фракции С7-С9. Технические условия. - Взамен ГОСТ 19652-74
ГОСТ 22234-76 - Полиэфир 24К. Технические условия. - Взамен ГОСТ 5.587-70
ГОСТ 23018-90 - Спирты синтетические жирные первичные. Метод определения гидроксильного числа. - Взамен ГОСТ 23018-78
ГОСТ 23783-79 - Спирты синтетические жирные первичные фракции С16-С21. Технические условия
ГОСТ 24006-80 - Спирты жирные. Метод определения фракционного состава газовой хроматографией
ГОСТ 25210-82 - Полиэфиры простые и сложные для полиуретанов. Метод определения кислотного числа
ГОСТ 25240-82 - Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения йодного числа
ГОСТ 25241-82 - Полиэфиры простые для полиуретанов. Метод определения рН
ГОСТ 25742.1-83 - Метанол-яд технический. Метод определения температурных пределов перегонки
ГОСТ 25742.2-83 - Метанол-яд технический. Метод определения свободных кислот
ГОСТ 25742.3-83 - Метанол-яд технический. Метод определения серы
ГОСТ 25742.4-83 - Метанол-яд технический. Газохроматографические методы определения этилового спирта
ГОСТ 25742.5-83 - Метанол-яд технический. Метод определения перманганатного числа
ГОСТ 25742.6-83 - Метанол-яд технический. Метод определения хлора
ГОСТ 25742.7-83 - Метанол-яд технический. Метод определения аммиака и аминосоединений в пересчете на аммиак
ГОСТ 25742.8-85 - Метанол-яд технический. Метод определения летучих соединений железа
ГОСТ 26549-85 - Спирты высшие жирные. Метод определения числа омыления и эфирного числа
ГОСТ 26592-85 - Спирты высшие жирные. Метод определения карбонильного числа. - Взамен ГОСТ 23527-79 в части спиртов
ГОСТ 28960-91 - Спирт фурфуриловый. Технические условия
ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) - Метанол технічний. Технічні умови — На заміну ГОСТ 2222-78
ДСТУ 4181-2003 - Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий сирець. Правила приймання і методи випробувань
ДСТУ 4221-2003 - Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови
ДСТУ 4650:2006 - Спирт етиловий ректифікований "Номінал". Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 10749.1:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения внешнего вида (ГОСТ 10749.1-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.3:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения карбонильных соединений (ГОСТ 10749.3-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.4:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения щелочи (ГОСТ 10749.4-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.5:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения кислот (ГОСТ 10749.5-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.6:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения сложных эфиров (ГОСТ 10749.6-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.7:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения серы (ГОСТ 10749.7-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.9:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения сухого остатка (ГОСТ 10749.9-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.12:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения фурфурола (ГОСТ 10749.12-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.13:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения сивушных масел (ГОСТ 10749.13-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 10749.14:2008 - Спирт этиловый технический. Метод определения метилового спирта (ГОСТ 10749.14-80, IDT)
ДСТУ ISO 1388-1:2003 - Етанол для промислового використання. Методи випробування. Частина 1. Загальні положення (ISO 1388-1:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-2:2003 - Етанол для промислового використання. Методи випробування. Частина 2. Визначення лужності та кислотності за допомогою фенолфталеїну (контрольний метод) (ISO 1388-2:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-3:2003 - Етанол для промислового використання. Методи випробування. Частина 3. Фотометричний метод визначення вмісту невеликих кількостей карбонільних сполук (контрольний метод) (ISO 1388-3:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-4:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 4. Титрометричний метод визначення вмісту невеликих кількостей карбонільних сполук (контрольний метод) (ISO 1388-4:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-5:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 5. Візуальний колориметричний метод визначення вмісту альдегідів (ISO 1388-5:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-6:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 6. Випробування на змішуваність з водою (ISO 1388-6:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-7:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 7. Фотометричний метод визначання вмісту метанолу у кількості від 0,01 до 0,20 % об. (ISO 1388-7:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-8:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 8. Візуальний колориметричний метод визначання вмісту метанолу у кількості від 0,10 до 1,50 % об. (ISO 1388-8:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-9:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 9. Титрометричний метод визначання вмісту етерів після омилення (ISO 1388-9:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-10:2004 - Етанол промислового використання. Методи випробування. Частина 10. Визначання вмісту вуглеводнів методом дистиляції (ISO 1388-10:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-11:2004 - Етанол для промислового використання. Методи випробування. Частина 11. Випробування на виявлення фурфуролу (контрольний метод) (ISO 1388-11:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1388-12 :2004 - Етанол для промислового використання. Методи випробування. Частина 12. Визначення перманганатного числа (ISO 1388-12:1981, IDT)
ДСТУ ISO 1614-2003 - Гліцерин технічний. Відбір проб і методи випробування. Загальні вимоги (ISO 1614:1976, IDT)
ДСТУ ISO 2096-2002 - Гліцерин технічний. Методи відбору проб (ISO 2096:1972, IDT)
ДСТУ ISO 2099-2002 - Гліцерин технічний очищений. Визначення густини за температури 20°С (ISO 2099:1972, IDT)
—————
розділ 71.080 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "71.080.60" в других словарях:

 • § 080-081. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ — § 80. Пишутся слитно сложные имена прилагательные: Образованные от слитно пишущихся сложных имён существительных, например: водопроводный (водопровод), земледельческий (земледелец, земледелие), новосибирский (Новосибирск). Образованные из… …   Правила русского правописания

 • 080 — P (Upper Case) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 71.080 — Органические химические вещества 71.080.01 Органические химические вещества в целом 71.080.10 Алифатические углеводороды 71.080.15 Ароматические углеводороды 71.080.20 Галогензамещенные углеводороды 71.080.30 Органические азотные соединения… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 71.080 — Органічні хімічні речовини 71.080.01 Органічні хімічні речовини взагалі 71.080.10 Аліфатичні вуглеводні 71.080.15 Ароматичні вуглеводні 71.080.20 Галогензаміщені вуглеводні 71.080.30 Органічні азотні сполуки 71.080.40 Органічні кислоти …   Покажчик національних стандартів

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 25.080 — Металлорежущие станки 25.080.01 Металлорежущие станки в целом 25.080.10 Токарные станки 25.080.20 Расточные и фрезерные станки 25.080.25 Строгальные станки 25.080.30 Протяжные станки 25.080.40 Сверлильные станки 25.080.50 Шлифовальные и… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 25.080 — Металообробчі верстати 25.080.01 Металообробчі верстати взагалі 25.080.10 Токарні верстати 25.080.20 Розточувальні та фрезерувальні верстати 25.080.25 Стругальні верстати 25.080.30 Протягувальні верстати 25.080.40 Свердлильні верстати …   Покажчик національних стандартів

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 59.080 — Изделия текстильной промышленности 59.080.01 Текстиль в целом 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильные изделия 59.080.40 Ткани с покрытием 59.080.50 Веревки 59.080.60 Текстильные покрытия для полов 59.080.70 Геотекстиль …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 59.080 — Вироби текстильної промисловості ГОСТ 5679 91 Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия. Взамен ГОСТ 5679 85 59.080.01 Текстиль взагалі 59.080.20 Пряжа 59.080.30 Текстильні полотна 59.080.40 Тканини з покривом 59.0 …   Покажчик національних стандартів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»